Arny - DKK, DLK

07.03.2017 19:05

Náš Arny má za sebou vyšetření na DKK a DLK. Výsledky jsou DKK 0/0, DLK 0/0. Je to náš skvělý klučina!!!